Databáze kontaktů

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Nuselská 39
140 0
Obec / Město:Praha 4
Telefon:241 082 219
E-mail:aopkcr@nature.cz
Web:http://www.nature.cz
Popis:Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Zřizuje krajská střediska. Rovněž zajišťuje výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území chráněných krajinných oblastí. Správy CHKO jsou také odbornou organizací ochrany přírody. Stále větší díl práce Správ CHKO spočívá v ekologické výchově a práci s veřejností.
Mapa

Česká inspekce životního prostředí

Na Břehu 267/1a
190 0
Obec / Město:Praha 9 - Vysočany
Telefon:222 860 111
E-mail:Public@cizp.cz
Web:www.cizp.cz
Popis:ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. ČIŽP je samostatnou organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR.Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.
Mapa

Česká inspekce životního prostředí OI Liberec

Třída 1. máje 858/26
460 0
Obec / Město:Liberec
Telefon:485 340 711
E-mail:public@lb.cizp.cz
Web:www.cizp.cz
Mapa

Česká inspekce životního prostředí OI Ústí nad Labem

Výstupní 1644
1644
Obec / Město:Ústí nad Labem
Telefon:475 246 022
E-mail:public@ul.cizp.cz
Web:www.cizp.cz
Mapa

Krajský úřad Libereckého kraje - odbor životního prostředí

U Jezu 642/2a
461 8
Obec / Město:Liberec 2
Telefon:485 226 111
E-mail:info@kraj-lbc.cz
Web:www.kraj-lbc.cz
Mapa

Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního prostředí

Velká Hradební 3118/48
400 0
Obec / Město:Ústí nad Labem
Telefon:475 657 111
E-mail:urad@kr-ustecky.cz
Web:http://www.kr-ustecky.cz
Mapa

Lesy České republiky, s. p., KŘ KŘ Teplice

Dr.Vrbenského 2874/1
41501
Obec / Město:Teplice
Telefon:417594111
E-mail:oi33@lesycr.cz
Web:http://www.lesycr.cz/oi33/krajske-reditelstvi-tepl
Mapa

Lesy České republiky, s. p., KŘ Liberec

Sokolská 1383/37
460 0
Obec / Město:Liberec
Telefon:485113052
E-mail:oi36@lesycr.cz
Web:http://www.lesycr.cz/oi36/krajske-reditelstvi-libe
Popis:Hlavním posláním Lesů ČR je hospodaření v lesích, které jsou ve vlastnictví státu, a správa určených drobných vodních toků. Krajská ředitelství jsou pracoviště státního podniku Lesy České republiky s územně ohraničenou působností. Organizačně se člení na lesní správy.
Mapa

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Česká Lípa

Pod Holým vrchem 3247
47001
Obec / Město:Česká Lípa
Telefon:487823997
E-mail:ls239@lesycr.cz
Mapa

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Frýdlant v Č.

Žitavská 3276
46401
Obec / Město:Frýdlant v Čechách
Telefon:482312711
E-mail:ls249@lesycr.cz
Mapa

1
2
Další