Databáze kontaktů

CzechInvest - regionální kancelář Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 4/12
460 0
Obec / Město:Liberec
Telefon:482 313 225
E-mail:liberec@czechinvest.org
Web:http://www.czechinvest.org/liberecky-kraj
Popis:Pracovníci regionální kanceláře vládní agentury CzechInvest konzultují se zástupci firem možnosti podpory podnikání z programů strukturálních fondů EU, které CzechInvest zajišťuje, pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu a spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu
Mapa

Finanční úřad v České Lípě

Pátova 2892
470 0
Obec / Město:Česká Lípa
Telefon:487808111
E-mail:podatelna@cel.ul.ds.mfcr.cz
Web:http://cds.mfcr.cz
Popis:Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.
Mapa

Finanční úřad v Jablonci nad Nisou

Podhorská 469/2
466 0
Obec / Město:Jablonec nad Nisou
Telefon:483339111
E-mail:podatelna@jan.ul.ds.mfcr.cz
Web:http://cds.mfcr.cz
Mapa

Finanční úřad v Jilemnici

Jungmannova 151
514 0
Obec / Město:Jilemnice
Telefon:481564111
E-mail:podatelna@jil.ul.ds.mfcr.cz
Web:http://cds.mfcr.cz
Mapa

Finanční úřad v Liberci

1. máje 97/25
460 0
Obec / Město:Liberec
Telefon:485211111
E-mail:podatelna@lib.ul.ds.mfcr.cz
Web:http://cds.mfcr.cz
Mapa

Finanční úřad v Novém Boru

B. Egermanna 245
473 0
Obec / Město:Nový Bor
Telefon:487 714 311
E-mail:podatelna@nob.ul.ds.mfcr.cz
Web:http://cds.mfcr.cz
Mapa

Finanční úřad v Semilech

Vysocká 140
513 0
Obec / Město:Semily
Telefon:481 660 111
E-mail:podatelna@sem.ul.ds.mfcr.cz
Web:http://cds.mfcr.cz
Mapa

Finanční úřad v Tanvaldě

Krkonošská 350
468 4
Obec / Město:Tanvald
Telefon:483360302
E-mail:podatelna@tan.ul.ds.mfcr.cz
Web:http://cds.mfcr.cz
Mapa

Finanční úřad v Turnově

Havlíčkovo náměstí 54
511 0
Obec / Město:Turnov
Telefon:481 360 111
E-mail:podatelna@tur.ul.ds.mfcr.cz
Web:http://cds.mfcr.cz
Mapa

Finanční úřad v Železném Brodě

Příčná 350
468 2
Obec / Město:Železný Brod
Telefon:483346311
E-mail:podatelna@zeb.ul.ds.mfcr.cz
Web:http://cds.mfcr.cz
Mapa

1
2
3
Další