Databáze kontaktů

Horská služba - Jizerské hory

Bedřichov 277
468 1
Obec / Město:Bedřichov
Telefon:483 380 073
E-mail:hsjizerskehory@horskasluzba.cz
Web:http://www.hscr.cz
Popis:Horská služba ČR zejména organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných, provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení, informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách, sleduje úrazovost na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení, provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS, provádí lavinová pozorování
Mapa

Horská služba - Krkonoše

Špindlerův Mlýn 260
543 5
Obec / Město:Špindlerův Mlýn
Telefon:499 433 230
E-mail:kleps@hscr.cz
Web:http://www.hscr.cz
Mapa

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Husova 976/37
460 0
Obec / Město:Liberec
Telefon:485 218 511
E-mail:sekretariat@zzslk.cz
Web:http://www.zzslk.cz
Popis:Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje poskytuje přednemocniční neodkladnou péči systémem setkávání dvou typů posádek a to posádkami Doktor (RV) a RZP. Součástí této organizace je Letecká zdravotnická záchranná služba a Skupina speciálních zdravotnických činností. Činnost 30 výjezdových skupin rozložených po celém území Libereckého kraje je řízena z Krajského operačního střediska.
Mapa

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Sociální péče 799/7A
400 1
Obec / Město:Ústí nad Labem
Telefon:475 234 111
E-mail:info@zzsuk.cz
Web:http://www.zzsuk.cz
Mapa

1