Databáze kontaktů

Dolnoœlšskie

Wybrzeże Słowackiego
50-41
Obec / Město:Wrocław
Telefon:71 776 90 00
E-mail:umwd@dolnyslask.pl
Web:http://www.umwd.dolnyslask.pl/
Rafał
Jurkowlaniec (maršálek)
Radosław
Mołoń (náměstek maršálka)
Mapa

Dolnoœlšskie

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
59-70
Obec / Město:Bolesławiec
Telefon:75 73 23 258
E-mail:biuro@powiatboleslawiecki.pl
Web:http://www.boleslawiec.pl
Cezary
Przybylski (přednosta okresu)
Stanisław
Chwojnicki (zástupce přednosty)
Mapa

Dolnoœlšskie

ul. Wrocławska
59-40
Obec / Město:Jawor
Telefon:76 72 90 100
E-mail:powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl
Web:www.powiat-jawor.org.pl
Stanisław
Laskowski (přednosta okresu)
Michał
Lenkiewicz (zástupce přednosty)
Mapa

Dolnoœlšskie

ul. Kochanowskiego
58-50
Obec / Město:Jelenia Góra
Telefon:75 647 31 00
E-mail:jeleniagora@czkw.wroc.pl
Web:www.starostwo.jgora.pl
Jacek
Włodyga (přednosta okresu)
Zbigniew
Jakiel (zástupce přednosty)
Mapa

Dolnoœlšskie

ul. Wł. Broniewskiego
58-40
Obec / Město:Kamienna Góra
Telefon:75 645 01 00
E-mail:powiat@kamienna-gora.plstrona
Web:www.kamienna-gora.pl
Leszek
Jaœnikowski (přednosta okresu)
Andrzej
Œwištek (zástupce přednosty)
Mapa

Dolnoœlšskie

ul. Mickiewicza
59-80
Obec / Město:Lubań
Telefon:75 64 64 300
E-mail:sekretariat@powiatluban.pl
Web:www.powiatluban.home.pl
Walery
Czarnecki (přednosta okresu)
Konrad
Rowiński (zástupce přednosty)
Mapa

Dolnoœlšskie

Al. Wojska Polskiego
59-60
Obec / Město:Lwówek Œl.
Telefon:75 782 36 50
E-mail:sekretariat@powiatlwowecki.pl
Web:www.powiatlwowecki.pl
Józef
Mrówka (přednosta okresu)
Zbigniew
Grzeœkow (zástupce přednosty)
Mapa

Dolnoœlšskie

ul. II Armii Wojska Pol.
59-90
Obec / Město:Zgorzelec
Telefon:75 77 61 255
E-mail:promocja@powiat.zgorzelec.pl
Web:www.powiat.zgorzelec.pl
Artur
Bieliński (přednosta okresu)
Mariusz
Tureniec (zástupce přednosty)
Mapa

Dolnoœlšskie

Pl. Niepodległoœci
59-50
Obec / Město:Złotoryja
Telefon:76 87 86 940
E-mail:starostwo@powiat-zlotoryja.pl
Web:www.powiat-zlotoryja.pl
Józef
Sudół (přednosta okresu)
Rafał
Miara (zástupce přednosty)
Mapa

1