Procházka historickým centrem Jelení Hory

TrasaJelení Hora

Druh výletu

Délka trasy: 2km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: lehký (po rovině)
Turistická oblast: Jeleniogorski

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:Radnice  Radnice je otevřena v pracovní době úřadu od 8:00 do 16:00 hodin. Vstup zdarma Zástavba ul. Marii Konopnickiej  Zástavba ul. 1 Maja  Wojanowská brána    

Další informace

Doprava: Vlakem: z ČR: vlak Harrachov - Szklarska Poręba - Jelení Hora Cena jízdenky 10 PLN. Autem: Harrachov – Jakuszyce, Szklarska Poręba – Piechowice – Jelení Hora, Královec – Lubawka – Kamienna Góra – Kowary – Jelení Hora
Parkování: ul. Pijarska parkovací dům, parkoviště kolem městského centra: ul. Bankowa, ul. Piłsudskiego
Stravování: Řada restaurací, pizzerie, bary, fast-foody. Průměrná cena jídla cca 30 PLN, malé občerstvení 9-12 PLN. (http://jeleniagora.naszemiasto.pl/firmy/kuchnia-polska/)

Popis trasy

Jelení Hora byla založena Boleslavem Křivoústým před více než 900 lety - v roce 1108 a její začátky sahají do doby piastovské tradice státu Piastovců. Město mělo ve své historii různé osudy, a po roce 1392, po smrti Anežky, vdovy po Bolku II., svídnicko-javorském knížeti, která zemřela bez potomků, celé knížectví přešlo pod českou korunu.  Historické podmínky pozměnily státní příslušnost regionu. Společně s českým státem se Jelení Hora dostala pod vládu Habsburků, od roku 1741 byly slezské země společně s jelenohorským regionem přičleněny k Prusku a po vyhlášení císařství v roce 1871 se pak město stalo součástí Německa. V roce 1945 se Dolní Slezsko v důsledku kapitulace vrátilo k Polsku.

Město ve svých dějinách vždy plnilo úlohu významného hospodářského, politického a administrativního centra. Díky své poloze v centru Jelenohorské kotliny u soutoku řek Bóbr a Kamienna, obklopené ze čtyř stran horskými pásmy: ze západu - Jizerskými horami a jejich předhůřím, z východu - Janowickými Rudawami, ze severu - Kaczawskými horami a z jihu - Krkonošemi, nabízí skvělé podmínky pro horskou turistiku a zimní sporty. Díky termální léčivé vodě v Cieplicích patří také k nejvýznamnějším lázeňským místům v Polsku. Je třeba připomenout, že Jelení Hora a její okolí je bohaté na četné památky, turistické zajímavosti a také kulturní a vědecká zařízení. V současné době město plní úlohu administrativního, hospodářského a kulturního centra okresu.

 

Mapa:

http://www.jelenia-gora.com/

http://www.mapofpoland.pl/Jelenia-Gora,galeria.html

 

Popis výletu:

Trasa vede centrem Jelení Hory daným někdejšími městskými hradbami: radnice s náměstím, okolní ulice a tzv. Wojanowské předměstí, tj. dnešní ulice 1 Maja.

Náměstí Plac Ratuszowy. Procházku začínáme v ulici Krótka směrem k hlavnímu náměstí Plac Ratuszowy. Cestou míjíme četné obytné a obchodní domy, které tvoří kompaktní secesní zástavbu města až ke křižovatce s ulicí Długa. Ulice Długa byla kdysi jižním traktem města, který vedl - již neexistující městskou bránou - do Lázní Cieplice. Ulice ústí na velké náměstí Plac Ratuszowy s kompletní zástavbou s podloubím. Uprostřed náměstí stojí městská radnice. Náměstí má tvar obdélníku s ulicemi uspořádanými do šachovnice. Jeho původní urbanistické uspořádání pochází z 12. století, z dob, kdy v roce 1108 město založil kníže Boleslav Křivoústý.

Radnice. Budova v klasicistním slohu z r. 1747. Byla postavena na místě původní, která shořela. Zajímavým architektonickým řešením jsou domy, které s radnicí sousedí, tzv. Sedm domů, v nichž bylo kdysi skladiště potravin. Majitelé těchto nemovitostí měli výhradní právo obchodovat s potravinami. V přízemí jednoho domu je pozoruhodná středověká městská studna, kterou lze zhlédnout během úřední doby Městského úřadu. Novější barokní městská studna, která se nachází na jižní straně, byla ozdobena sochou Neptuna. Radnice dnes plní administrativní funkci a je sídlem vedení města. Podloubí obklopující radnici pochází z konce 17. a 18. století a vzniklo již po třicetileté válce. Dnes po četných přestavbách jsou zde byty, prodejny a také kanceláře.

 

Zajímavé odkazy:

http://www.mzk.jgora.pl/

http://www.rozklady.miasta.pl/jeleniagora.html

http://www.pks.jgora.pl/