Procházka městskou obchodní trasou

TrasaJelení Hora

Druh výletu

Délka trasy: 3km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: lehký (po rovině)
Turistická oblast: Jeleniogorski

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:Radnice  Radnice je otevřená v pracovní době úřadu od 8:00 do 16:00 hodin. Vstup zdarma Zástavba ul. Marii Konopnickiej Wojanowská brána Zástavba ul. 1 Maja      

Další informace

Doprava: Vlakem: z ČR: vlak Harrachov - Szklarska Poręba - Jelení Hora Cena jízdenky 10 PLN. Autem: Harrachov – Jakuszyce, Szklarska Poręba – Piechowice – Jelení Hora - Královec – Lubawka – Kamienna Góra – Kowary – Jelení Hora
Parkování: ul. Pijarska parkovací dům, parkoviště kolem městského centra: ul. Bankowa, ul. Piłsudskiego
Stravování: Řada restaurací, pizzerie, bary, fast-foody. Průměrná cena jídla cca 30 PLN, malé občerstvení 9-12 PLN. (http://jeleniagora.naszemiasto.pl/firmy/kuchnia-polska/)

Popis trasy

Jelení Hora byla založena Boleslavem Křivoústým před více než 900 lety - v roce 1108 a její začátky sahají do doby piastovské tradice státu Piastovců. Město mělo ve své historii různé osudy, a po roce 1392, po smrti Anežky, vdovy po Bolku II., svídnicko-javorském knížeti, která zemřela bez potomků, celé knížectví přešlo pod českou korunu. Historické podmínky pozměnily státní příslušnost regionu. Společně s českým státem se Jelení Hora dostala pod vládu Habsburků, od roku 1741 byly slezské země společně s jelenohorským regionem přičleněny k Prusku a po vyhlášení císařství v roce 1871 se pak město stalo součástí Německa. V roce 1945 se Dolní Slezsko v důsledku kapitulace vrátilo k Polsku.

Město ve svých dějinách vždy plnilo úlohu významného hospodářského, politického a administrativního centra. Díky své poloze v centru Jelenohorské kotliny u soutoku řek Bóbr a Kamienna, obklopené ze čtyř stran horskými pásmy: ze západu - Jizerskými horami a jejich předhůřím, z východu - Janowickými Rudawami, ze severu - Kaczawskými horami a z jihu - Krkonošemi, nabízí skvělé podmínky pro horskou turistiku a zimní sporty. Díky termální léčivé vodě v Cieplicích patří také k nejvýznamnějším lázeňským místům v Polsku. Je třeba připomenout, že Jelení Hora a její okolí je bohaté na četné památky, turistické zajímavosti a také kulturní a vědecká zařízení. V současné době město plní úlohu administrativního, hospodářského a kulturního centra okresu.

Mapa

http://www.jelenia-gora.com/

http://www.mapofpoland.pl/Jelenia-Gora,galeria.html

Popis výletu:

Trasa vede centrem Jelení Hory daným někdejšími městskými hradbami. radnice s náměstím, okolní ulice a tzv. Wojanowské předměstí, tj. dnešní ulice 1 Maja.

 

Klasicistní radnice pochází z roku 1747. Zajímavým architektonickým řešením jsou domy, které s radnicí sousedí, tzv. Sedm domů, v nichž bylo kdysi skladiště potravin. Majitelé těchto nemovitostí měli výhradní právo obchodovat s potravinami. V přízemí jednoho domu je pozoruhodná středověká městská studna, kterou lze zhlédnout během úřední doby Městského úřadu. Novější barokní městská studna, která se nachází na jižní straně, byla ozdobena sochou Neptuna.

Podloubí obklopující radnici pochází z konce 17. a 18. století a vzniklo již po třicetileté válce. Dnes po četných přestavbách jsou zde byty, prodejny a také kanceláře. Z náměstí Plac Ratuszowy pokračujeme východním směrem k ulici Marii Konopnickiej, na severní straně náměstí začíná ulice Boczna, u které stojí kostel sv. Erasma a Pankráce, který byl v roce 2011 povýšen na baziliku minor. Chrám byl původně gotický, ale četné požáry, rekonstrukce a přestavby způsobily, že dnešní architektonický charakter lze považovat za eklektický.

Obchodní ulicí Marii Konopnickiej přicházíme k Wojanowské bráně, kudy vedla východním směrem hlavní cesta za městské hradby. Zbytky dobře dochovaných městských hradeb lze obdivovat u Wojanowské brány a Kaple sv. Anny, která byla kdysi strážní baštou. Nad touto částí hradeb se tyčí věž původní brány, která je návštěvníkům nepřístupná.

Za Wojanowskou bránou vede trasa reprezentační třídou - 1 Maja - k pozdně baroknímu pravoslavnému kostelu sv. Apoštolů Petra a Pavla, který stojí na konci ulice (jako pravoslavný kostel působí od roku 1948). Interiér chrámu je novodobý, zajímavé jsou fresky, jejichž autorem je mj. slavný, již nežijící, Jerzy Nowosielski. Na zdi kostela se nachází tzv. smírčí kříže, které na místě zločinu musel postavit vrah, v kamenech jsou vyryty vražedné nástroje.

Ulice 1 Maja má obchodní charakter. Kompaktní městská zástavba svědčí o bohatství jelenohorských měšťanů. Domy pochází z počátku 20. století a jsou krásnou ukázkou secesní architektury. Zvláštní pozornost zasluhuje budova, ve které se nachází obchodní dům Galeria Karkonoska a sídlí Krkonošská agentura regionálního rozvoje - ul. 1 Maja 27.          

 

Zajímavé odkazy:

http://www.mzk.jgora.pl/

http://www.rozklady.miasta.pl/jeleniagora.html

http://www.pks.jgora.pl/