Kostel Milosti

TrasaJelení Hora

Druh výletu

Délka trasy: 3km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: lehký (po rovině)
Turistická oblast: Jeleniogorski

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:Kostel Milosti Kostel Milosti je pro návštěvníky přístupný před bohoslužbami, případně lze návštěvu dohodnout na farním úřadě. Během bohoslužeb je prohlídka kostela zakázána. Vstup zdarma.                     

Další informace

Doprava: Vlakem: z ČR: vlak Harrachov - Szklarska Poręba - Jelení Hora Cena jízdenky 10 PLN. Autem: Harrachov – Jakuszyce, Szklarska Poręba – Piechowice – Jelení Hora - Královec – Lubawka – Kamienna Góra – Kowary – Jelení Hora
Parkování: ul. Pijarska parkovací dům, parkoviště kolem městského centra: ul. Bankowa, ul. Piłsudskiego.
Stravování: Řada restaurací, pizzerie, bary, fast-foody. Průměrná cena jídla cca 30 PLN, malé občerstvení 9-12 PLN. (http://jeleniagora.naszemiasto.pl/firmy/kuchnia-polska/)

Popis trasy

Jelení Hora byla založena Boleslavem Křivoústým před více než 900 lety - v roce 1108 a její začátky sahají do doby piastovské tradice státu Piastovců. Město mělo ve své historii různé osudy, a po roce 1392, po smrti Anežky, vdovy po Bolku II., svídnicko-javorském knížeti, která zemřela bez potomků, celé knížectví přešlo pod českou korunu.  Historické podmínky pozměnily státní příslušnost regionu. Společně s českým státem se Jelení Hora dostala pod vládu Habsburků, od roku 1741 byly slezské země společně s jelenohorským regionem přičleněny k Prusku, a po vyhlášení císařství v roce 1871 se pak město stalo součástí Německa. V roce 1945 se Dolní Slezsko v důsledku kapitulace vrátilo k Polsku.

Město ve svých dějinách vždy plnilo úlohu významného hospodářského, politického a administrativního centra. Díky své poloze v centru Jelenohorské kotliny u soutoku řek Bóbr a Kamienna, obklopené ze čtyř stran horskými pásmy: ze západu - Jizerskými horami a jejich předhůřím, z východu - Janowickými Rudawami, ze severu - Kaczawskými horami a z jihu - Krkonošemi, nabízí skvělé podmínky pro horskou turistiku a zimní sporty. Díky termální léčivé vodě v Cieplicích patří také k nejvýznamnějším lázeňským místům v Polsku. Je třeba připomenout, že Jelení Hora a její okolí je bohaté na četné památky, turistické zajímavosti a také kulturní a vědecká zařízení. V současné době město plní úlohu administrativního, hospodářského a kulturního centra okresu.

 

Mapa

http://www.jelenia-gora.com/

http://www.mapofpoland.pl/Jelenia-Gora,galeria.html

 

Popis výletu:

Oblíbeným turistickým cílem jsou také sakrální budovy. Vysoká hodnota těchto staveb církevního charakteru spočívá i v estetickém vzhledu - jedná se o pompézní stavby, plné uměleckých děl a úžasného řemesla. Při výletu do Jelení Hory doporučujeme prohlídku Kostela Milosti na ul. 1 Maja, dnes katolický chrám Povýšení Svatého Kříže. Tento kostel postavil architekt švédského původu Martin Frantz z Rewalu v letech 1709-1718, jako jeden ze šesti protestantských tzv. "kostelů milosti", které byly ve Slezsku stavěny po uzavření dohody mezi Švédskem a Císařstvím v roce 1707 - smlouvy v Altranstaedtu.

Kostel je skutečnou pokladnicí barokního umění nejen z pohledu architektury, ale i malířství a řemesla. Fresky na klenbách chrámu s motivy z Nového Zákona jsou dílem významných umělců, Antona Felixe Schefflera z Prahy a Franze Johanna Hoffmana z Głogowa - žáka Michaela Willmanna. Třípatrové ochozy vytváří dojem divadelního interiéru a v minulosti měly, spolu s lavicemi v přízemí, kapacitu více než čtyři tisíc sedících míst. Autorem varhan umístěných na empoře hlavní lodě je Michal Roeder. Znění varhan se 76 tóny lze obdivovat během pravidelného festivalu Silesia Sonans, který se koná v rámci kulturního cyklu Jelenohorské září (Wrzesień Jeleniogórski), a četných varhanních koncertů pořádaných pro milovníky hudby.

V interiéru kostela si zaslouží pozornost i hlavní oltář a kamenná kazatelna a křtitelnice. Kostel Povýšení Svatého Kříže je posádkovým kostelem.

Prohlídky kostelů jsou samozřejmě možné krátce před nebo po bohoslužbách, během dne je přístup omezený, pouze do vestibulu.

Kolem kostela je starý hřbitov s mimořádně zajímavými barokními hrobními kaplemi (19 kaplí), které jsou důkazem bohatství jelenohorského patriciátu. Bohužel většina kaplí potřebuje rekonstrukci a jejich stav vždy nevystihuje uměleckou hodnotu původního díla. Tato situace se má změnit, protože v nejbližší době bude zahájena revitalizace tohoto starého hřbitova.

 

www.kosciolgarnizonowy.pl/                                                 

 

  

Zajímavé odkazy:

http://www.mzk.jgora.pl/

http://www.rozklady.miasta.pl/jeleniagora.html

http://www.pks.jgora.pl/