Bazilika minor

TrasaJelení Hora

Druh výletu

Délka trasy: 3km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: lehký (po rovině)
Turistická oblast: Jeleniogorski

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:Kostel Milosti Kostel sv. Erasma a Pankráce je pro návštěvníky přístupný před bohoslužbami, respektive lze návštěvu dohodnout na farním úřadě. Během bohoslužeb je prohlídka kostela zakázána. Vstup zdarma                           

Další informace

Doprava: Vlakem: z ČR: vlak Harrachov - Szklarska Poręba - Jelení Hora Cena jízdenky 10 PLN. Autem: Harrachov – Jakuszyce, Szklarska Poręba – Piechowice – Jelení Hora - Královec – Lubawka – Kamienna Góra – Kowary – Jelení Hora
Parkování: ul. Pijarska parkovací dům, parkoviště kolem městského centra: ul. Bankowa, ul. Piłsudskiego.
Stravování: Četné restaurace, pizzerie, bary, fast-foody. Průměrná cena jídla cca 30 PLN, malé občerstvení 9-12 PLN. (http://jeleniagora.naszemiasto.pl/firmy/kuchnia-polska/)

Popis trasy

Jelení Hora byla založena Boleslavem Křivoústým před více než 900 lety - v roce 1108 a její začátky sahají do doby piastovské tradice státu Piastovců. Město mělo ve své historii různé osudy, a po roce 1392, po smrti Anežky, vdovy po Bolku II., svídnicko-javorském knížeti, která zemřela bez potomků, celé knížectví přešlo pod českou korunu.  Historické podmínky pozměnily státní příslušnost regionu. Společně s českým státem se Jelení Hora dostala pod vládu Habsburků, od roku 1741 byly slezské země společně s jelenohorským regionem přičleněny k Prusku a po vyhlášení císařství v roce 1871 se pak město stalo součástí Německa. V roce 1945 se Dolní Slezsko v důsledku kapitulace vrátilo k Polsku.

Město ve svých dějinách vždy plnilo úlohu významného hospodářského, politického a administrativního centra. Díky své poloze v centru Jelenohorské kotliny u soutoku řek Bóbr a Kamienna, obklopené ze čtyř stran horskými pásmy: ze západu - Jizerskými horami a jejich předhůřím, z východu - Janowickými Rudawami, ze severu - Kaczawskými horami a z jihu - Krkonošemi, nabízí skvělé podmínky pro horskou turistiku a zimní sporty. Díky termální léčivé vodě v Cieplicích patří také k nejvýznamnějším lázeňským místům v Polsku. Je třeba připomenout, že Jelení Hora a její okolí je bohaté na četné památky, turistické zajímavosti a také kulturní a vědecká zařízení. V současné době město plní úlohu administrativního, hospodářského a kulturního centra okresu.

Mapa:

http://www.jelenia-gora.com/

http://www.mapofpoland.pl/Jelenia-Gora,galeria.html

 

Popis výletu:

Oblíbeným turistickým cílem jsou také sakrální budovy. Vysoká hodnota těchto staveb náboženského kultu je daná také estetickým vzhledem, protože se nejčastěji jedná o pompézní stavby, plné uměleckých děl a úžasného řemesla.

Z náměstí Plac Ratuszowy pokračujeme východním směrem k ulici Marii Konopnickiej, na severní straně náměstí začíná ulice Boczna, u které stojí kostel sv. Erasma a Pankráce, který byl v roce 2011 povýšen na baziliku minor.

Chrám byl původně gotický, ale četné požáry, rekonstrukce a přestavby způsobily, že dnešní architektonický charakter lze považovat za eklektický.

Tato baziliková stavba se třemi loděmi pochází z 2. poloviny 14. století. Její výstavba byla zahájena v roce 1304, v době vlády jaworského knížete Jindřicha a ukončena v roce 1347. Je postavena zejména z lámaného kamene a pískovce. Věž byla postavena později, protože má renesanční prvky. Její výstavba byla spojená s obnovou chrámu po požáru z roku 1549.

Kostel hořel dvakrát během velkých požárů města - 1549 a 1634, a byl vždy rychle obnovován. V jeho interiéru je renesanční vybavení - stally a kazatelna, barokní oltář, který zdobí obraz Jana Kretschmera "Proměna Páně na hoře Tábor" a četné sochy svatých, včetně svatého Erasma a Pankráce, patronů baziliky, pak boční kaple sv. Barbory a Panny Marie, a také oltář sv. Josefa. Nad vchodem do kostela je varhanní prospekt s klasicistními prvky, dílo Adama Horáce Casparini.

Na vnější zdi kostela se nachází náhrobní desky a epitafy z 16. a 17. století. Po pravé straně kostela - od hlavního vchodu - stojí socha Panny Marie umístěna na vysokém korintském sloupu. Celé nádvoří je obklopeno trojbokými stavbami dávného jezuitského kolegia. Kostelní náměstí uzavírá Farní dům z roku 1566 postavený původně jako latinská škola.

http://www.parafia.jelenia-gora.pl/

 

Zajímavé odkazy:

http://www.mzk.jgora.pl/

http://www.rozklady.miasta.pl/jeleniagora.html

http://www.pks.jgora.pl/