Dědictví slezského tkalcovství

TrasaChełmsko Śląskie

Druh výletu

Délka trasy: 3km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: lehký (po rovině)
Turistická oblast: Kamiennogorski

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:NáměstíDomy tkalců „Dvanácti apoštolů"http://www.chelmskoslaskie.pl/chata.htm

Další informace

Doprava: autem: Trutnov – Libna - Okrzeszyn – Chełmsko Śląskie; Broumov – Golińsk – Chełmsko Śląskie
Parkování: Parkoviště jsou přímo v centru města.
Stravování: Restaurace v hotelu „Zadrna” , ul. Sądecka 102; jídelna na ul. Sądecka 17. Průměrná cena jídla kolem 30 PLN, malé občerstvení 6 – 12 PLN. http://www.zadrna.com.pl/

Popis trasy

Největším městem kamenohorského okresu je Kamienna Góra, město ležící u soutoku řek Bobr a Zadrna. Bylo založené pravděpodobně již ve 13. stol.

Důležitými středisky okresu jsou Lubawka, Marciszów, Chełmsko Śląskie. Kamenohorský region se může rovněž pochlubit nádhernými památkami - domy tkalců v Chełmsku Śląském, městská zástavba Lubawky nebo chrám v Krzeszowě.

Obec, která má více než tisíc obyvatel, leží na soutoku Zadrné a Myty, v nadmořské výšce přes 500 m, její historie sahá do raného středověku. Založení osady se připisuje Čechům (r. 1214). Chełmsko a celou oblast daroval král Václav II. svídnicko-javorskému knížeti Bolku I. Od roku 1343 patřila obec klášteru v Krzeszowě a městská práva získala v roce 1580, odebrána byla v roce 1945. Od roku 1975 je Chełmsko osadou.

Do 19. stol. bylo Chełmsko důležitým střediskem obchodu plátnem a přízí. Dnes má město především charakter nevelkého turistického střediska se službami místního významu.

Mapa

www.mapofpoland.pl/Chelmsko-Sl

http://mapy.eholiday.pl/mapa-chelmsko_slaskie-lubawka-kamienna_gora.html

 

Popis výletu:

Prohlídku města začínáme na náměstí, které má tvar nepravidelného čtyřúhelníku, zastavěného barokními a klasicistickými domy s podloubím ze 17./18. stol. Nejvýznamnější jsou budovy na západní straně náměstí. Uprostřed se nachází pomník Jana Nepomuckého.

Na ul. Powstańców Śląskich se nachází pozdně renesanční farní kostel Svaté Rodiny, který patří k nejcennějším církevním objektům Dolního Slezska a má nádherné barokní vybavení, které uvnitř okouzluje svým bohatstvím.

Mimořádná je historie nejzajímavější památky Chełmska Śląského, a to Domů slezských tkalců, které byly postaveny v roce 1707 na příkaz krzeszowského opata Dominika Meyera, s předurčením pro dílny a byty tkalců přicházejících z Čech. Domů bylo 12, poslední dům v řadě byl trochu odsunutý a říkalo se mu „Jidáš". Bohužel shořel a do naší doby se jich dochovalo pouze 11. V současné době je celý komplex „Dvanácti apoštolů" zařazen do památkové péče. V domě s čp. 15 sídlí Sdružení pro rozvoj Chełmska Śląského a dům s čp. 17 je tzv. Vesnická chalupa u Apoštola - se stálou expozici tkalcovství a předmětů spojených s každodenním životem tkalců. Lze si tam dát kávu a ochutnat místní pečivo.