Opatství v Krzeszowě –Chrám Matky Boží Milostivé

TrasaKrzeszów

Druh výletu

Délka trasy: 2km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: střední náročnost
Turistická oblast: Kamiennogorski

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:Cisterciácké opatství v KrzeszowěProhlídka opatství od 8:00 do 18:00 hod., květen - říjen; od 8:00 do 15:00 hod., listopad - duben. Možnost prohlídky s průvodcem - Biuro Obsługi Pielgrzyma (informační centrum) http://www.opactwo.eu/http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=37&obiekt=Krzeszow  

Další informace

Doprava: Vlakem: z ČR: sezónní vlak Trutnov – Lubawka, odtud pěšky nebo na kole do Krzeszowa Autem: Královec – Lubawka – Krzeszów; Trutnov – Petříkovice - Okrzeszyn – Chełmsko Śląskie; Broumov – Golińsk – Krzeszów.
Parkování: Velké parkoviště u opatství.
Stravování: Hospoda „Willmanowa Pokusa”; restaurace „Stara Wozownia” nám. Jana Pawła II čp. 3; bary a rychlé občerstvení u parkoviště. Průměrná cena jídla cca 30 PLN, malé občerstvení 6 – 12 PLN. www.willmannowapokusa.pl/

Popis trasy

Největším městem kamenohorského okresu je Kamienna Góra s téměř 20 tis. obyvatel, město ležící u soutoku řek Bobr a Zadrna. Bylo založené pravděpodobně již ve 13. stol. Nejstarší dokument o založení města pochází z roku 1249.

Vzhledem ke své poloze je Kamienna Góra dokonalým místem pro horskou turistiku, obklopená pásmem Janovického rudohoří (Rudawy Janowickie) a Středních Sudet nabízí milovníkům pěších túr dobré podmínky pro organizování rodinných výletů; rovněž příznivci cykloturistiky by měli být spokojeni s množstvím tras a cyklistických stezek.

Důležitými středisky okresu jsou Lubawka, Marciszów, Chełmsko Śląskie. Kamenohorský region se může rovněž pochlubit nádhernými památkami - domy tkalců ve Chełmsku Śląském, městská zástavba Lubawky nebo chrám v Krzeszowě.

V roce 1242 vdova po Jindřichu Pobožném, kněžna Anna, předala českým benediktinům les zvaný „Cresofbor" - dnešní Krzeszów - v údolí řeky Zadrna. Bolko I. svídnický - vnuk Jindřicha Pobožného toto území koupil a přivedl sem řád cisterciáků z Henrykowa. Tím začíná mimořádný rozvoj opatství, který trval až do zrušení řádu v roce 1810. Dnes je Krzeszów nevelkou vesnicí proslulou chrámem. Ve staré klášterní zástavbě sídlí Opatství řádových sester benediktinek Všech Svatých, založené ve Lvově v roce 1593.

http://mapy.eholiday.pl/mapa-krzeszow-kamienna_gora-kamienna_gora.html


Popis výletu :

Prohlídku překrásného cisterciáckého opatství, jedné z nejvýznamnějších památek barokní architektury ve Slezsku, začínáme u barokního klášterního kostela Panny Marie z let 1728 - 1735, postaveného na místě gotických základů ze 13. stol. s nesmírně bohatou výzdobou interiéru (polychromie J. W. Neunherzta, bohatě zdobené lavice A. Dorozila, sochy F. M. Brokofa). Na hlavním oltáři je umístěn obraz Matky Boží Milostivé proslavený milostmi. Způsob zobrazení Marie s děťátkem má řadu prvků byzantského kostelního umění. Obraz je nejstarší mariánskou ikonou v Polsku a jednou z pěti nejstarších v Evropě.

Za presbytářem se nachází kaple - mauzoleum Piastovců ze svídnicko-javorské větve z let 1735 - 1747, ve které se nachází gotické náhrobky, mj. Bolka I. a II., pocházející ze 14. stol. Právě kníže Bolko I. dne 8. září 1289 podepsal zakládající dokument pro zde usídlené cisterciáky a klášter byl zasvěcen Gratia Sanctae Mariae. Tato skutečnost měla úzkou souvislost s oltářním obrazem, který je votivním darem knížete za záchranu jeho života Matkou Boží.

Vedle hlavního chrámu byl v letech 1690 - 1696 postaven barokní kostel sv. Josefa, který byl sídlem bratrstva sv. Josefa, založeného v 18. stol. Projektantem kostela byl Marcin Urban z Lubawky. Po jeho smrti byl kostel dokončen Michalem Kleinem z Nysy. Interiér byl v 18. stol. ozdoben freskami Michaela Willmanna, nazývaného slezským Rafaelem.

imo kostelů patří k původně cisterciáckému komplexu klášterní a hospodářské budovy z 2. pol. 17. - 18. stol., klášterní zahrady obklopené zdmi, branami a kaplemi, letní dřevěný pavilon opatů - tzv. Betlejemka a také soubor kaplí křížové cesty z konce 18. století, malebně rozmístěných po okolních kopcích.