Procházka po centru Bolesławce

TrasaBolesławec

Druh výletu

Délka trasy: 5km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: lehký (po rovině)
Turistická oblast: Boleslawiecki

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:RadniceRadnice je přístupná v pracovní době úřadu od 8:00 do 16:00 hod. Vstup zdarma.Zástavba kolem radniceKostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. MikulášeKostel je pro návštěvníky otevřený před bohoslužbami, nebo lze prohlídku domluvit v kanceláři farnosti. V průběhu bohoslužeb je prohlídka kostela zakázána. Vstup zdarma. http://www.sanktuarium.boleslawiec.pl/ Bolesławiecký vodní park - OrkaObjekt je otevřen od pondělí do pátku od 6:30 do 22:00 hod., soboty, neděle a svátky od 8:00 do 22:00 hod. Otevírací doba může být z organizačních důvodů změněna (sportovní závody, roční období, havárie, svátky, apod.) Ceník najdete na níže uvedené internetové adrese; ceny se pohybují od 7 PLN za hodinu na plovárně do 39 PLN za celodenní vstupenku. http://boleslawiec.eu/orka/index.phphttp://www.mosir.boleslawiec.pl/

Další informace

Doprava: Autem: Harrachov – Jakuszyce, Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój – Mirsk – Gryfów Śl. – Lwówek Śl. – Bolesławiec; Královec – Lubawka – Kowary – Jelenia Góra – Lwówek Śl. – Bolesławiec; Nové Město pod Smrkem – Czerniawa Zdrój - Gryfów Śl. - Lwówek Śl.
Parkování: Množství parkovišť a parkovacích míst nacházejících se různě za hlavním náměstím, mj. nám. Piłsudskiego, ul. Asnyka, ul. Staszica, ul. Gałczyńskiego. Parkování je zdarma.
Stravování: Četné restaurace, pizzerie, bary, rychlá občerstvení na hlavním náměstí. Průměrná cena jídla kolem 30 PLN, malé občerstvení 9 – 12 PLN. http://www.cylex.pl/bolesławiec/gastronomia.html

Popis trasy

Bolesławiecký okres se nachází v jihozápadní části dolnoslezského vojvodství a je jeho druhým největším okresem. Jeho územím také vede hranice mezi dolnoslezským a lubuským vojvodstvím. Bolesławiecký okres se nachází poblíž státních hranic - Polska s Českou republikou a s Německem, na historické křižovatce cest spojujících východní a západní Evropu se Skandinávií a s jižní Evropou. Zalesněná území zaujímají téměř polovinu území okresu (Dolnoslezské bory), což předurčuje jeho hospodářský a zemědělský charakter.

Správním centrem bolesławieckého okresu je město Bolesławiec, které ve své historii plnilo úlohu významného hospodářského a administrativního střediska: také dnes zde sídlí okresní úřad. Město bylo známé již na počátku 13. stol. jako kastelánství (správní celek ve středověkém Polsku - pozn. překl.), díky své poloze na významné trase Vratislav - Drážďany v místě brodu přes řeku Bobr poskytovalo výhodné podmínky pro rozvoj řemesla a obchodu. Městská práva získal Bolesławiec již ve 13. stol. a do roku 1392 patřil ke svídnicko - javorskému knížectví. Po smrti kněžny Anežky, spolu s celou oblastí, přešel na základě závěti pod vládu Čech a později Habsburků (do r. 1526), a od roku 1742 byl obsazen Pruskem. V Bolesławci se během řady staletí rozvíjelo tkalcovství a keramický průmysl a také drobná řemesla. O zámožnosti jeho obyvatel svědčí bohatá městská zástavba.

Druhá světová válka způsobila ve městě obrovské škody, ale před celkovým válečným zničením byly uchráněny: pozdně gotická radnice a ve stejném stylu udržovaný farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Mikuláše.

 

Mapa:

http://www.planmiasta.net/boleslawiec/

 

Popis výletu:

Doporučená trasa zahrnuje centrum Bolesławce s pozůstatky historických hradeb, pocházejících ze 14 - 16 stol., protože ve městě bylo dobře zachováno středověké uspořádání ulic - náměstí s radnicí, zástavba kolem radnice a okolní ulice.

Radnice. Centrálním bodem města je pozdně gotická radnice postavená v letech 1525-1535, přestavěná v barokním stylu slavným architektem K. F. Schinklem. Stávající vzhled budovy pochází z roku 1776. Kolem radnice se táhne zástavba domů s dochovanými zbytky obranných hradeb, které byly rozebrány v době napoleonských válek. Na jejich místě byly vytvořeny parky a území určená k rekreaci. Pozornost si zaslouží také domy s čp. 28 a 29, které mají překrásné barokní fasády a rokokový reliéf - čp. 29.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Původní kostel, postavený v letech 1243 -1261, shořel v době husitských válek, současná stavba pochází z 15. stol. (1482 - 1521) a byla přestavěna v barokním stylu Giuliem Simonetiegem ve 2. pol. 17. stol. Pozornost si zaslouží barokní křtitelnice a kazatelna od uvedeného projektanta. Hodnotným obrazem je „Kristus trpící na kříži" z roku 1736, který namaloval Jerzy Wilhelm Neunhertz , který rovněž ozdobil nástěnnými malbami proslulé cisterciácké opatství v Krzeszowě.

Na konci putování po Bolesławci doporučujeme relaxaci na plovárně nacházející se na ul. Zgorzelecka čp. 52. Krytý bazén je umístěn v historické budově Centrum Odnowy Biologicznej (Rekondiční středisko), vzniklé na počátku 20. stol. vestavěním do bašty, která byla částí hradeb. Připravuje se revitalizace objektu, proto můžeme očekávat, že plovárna bude delší dobu mimo provoz. V případě uzavření plovárny vám radost poskytne nově postavený sportovní objekt Orka.

Bolesławiecký vodní park - Orka.

Bolesławiecký vodní park - Orka je nový objekt nacházející se na ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 1. Po ukončení našeho výletu po Bolesławci doporučujeme návštěvu tohoto objektu.   

www.um.boleslawiec.pl/