Nowogrodziec a procházka lesem

TrasaNowogrodziec

Druh výletu

Délka trasy: 7km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: lehký (po rovině)
Turistická oblast: Boleslawiecki

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:Městské náměstíRadniceRadnice je otevřena v pracovní době úřadu od 8:00 do 16:00 hod. Vstup zdarma.Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. MikulášeKostel je otevřený před bohoslužbami, nebo lze také domluvit prohlídku v kanceláři farnosti. V průběhu bohoslužeb je prohlídka kostela zakázána. Vstup zdarma.

Další informace

Doprava: Autem: Harrachov – Jakuszyce, Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój – Mirsk – Gryfów Śl. – Lwówek Śl. – Nowogrodziec; Královec – Lubawka – Kowary – Jelenia Góra – Lwówek Śl. – Nowogrodziec; Nové Město pod Smrkem – Czerniawa Zdrój - Gryfów Śl. - Lubań –
Parkování: Parkovací místa jsou umístěna v centru města, v blízkosti náměstí a v okolních ulicích.
Stravování: Pizzerie ul. Rynek 12; restaurace „Honorata” ul. Rynek 15 – 18; restaurace „Welles” ul. Lubańska 13/14. Průměrná cena jídla se pohybuje kolem 30 PLN, malé občerstvení 6 – 12 PLN.

Popis trasy

Bolesławiecký okres se nachází v jihozápadní částí dolnoslezského vojvodství a je jeho druhým největším okresem. Jeho územím také vede hranice mezi dolnoslezským a lubuským vojevodstvím. Bolesławiecký okres se nachází poblíž státních hranic - Polska s Českou republikou a s Německem, na historické křižovatce cest spojujících východní a západní Evropu se Skandinávií a s jižní Evropou. Zalesněná území zaujímají téměř polovinu území okresu (Dolnoslezské bory), což předurčuje jeho hospodářský a zemědělský charakter.

Jedním z významnějších měst okresu je Nowogrodziec, který má více než 4 tis. obyvatel. Nowogrodziec získal městská práva v roce 1233 a jeho zakladatelem byl kníže Jindřich Bradatý ze slezského rodu Piastovců. Nowogrodziec se nachází uprostřed Dolnoslezských borů, na okraji Slezské nížiny. Jeho poloha na obchodní stezce, vedoucí ze západu na východ - pradávná cesta Via Regia, mu po řadu staletí, i přes změnu státní příslušnosti, zabezpečovala rozvoj a blahobyt.

Jeho bývalou slávu dokazuje zástavba městečka - radnice, budovy kolem náměstí, kostely a pozůstatky hradeb. 

Mapa:

http://mapy.eholiday.pl/mapa-nowogrodziec-nowogrodziec-boleslawiec.html

Popis výletu:

Doporučená trasa vede historickým centrem města, tj. kolem radnice obklopené obytnými domy, pozdně barokních pomníků a prezentuje středověké uspořádání města. Jeho centrum je přesně vymezeno prostranstvím o rozloze 5400 m2, plnícím funkci náměstí. Válečné události - fronta, která prošla přes město - přispěly ke zničení staré zástavby. Zachráněna byla pouze část budov a některé z nich byly již po roce 1945 přestavěné.

Honosná radnice uprostřed náměstí byla postavena v roce 1656. Bohužel požár původní budovu zničil a na jejích základech byl postaven stávající objekt pocházející z roku 1795. Jeho stavitelem byl zednický mistr Menzel z Bolesławce. Kousek od radnice jihozápadním směrem se nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Níže na podstavci můžeme vidět reliéfy zobrazující okamžik svrhnutí pražského kanovníka do Vltavy.

Nad městem se tyčí kostel sv. Petra a Pavla, který byl postaven ještě ve 13. stol. za vlády Jinřicha Bradatého, avšak historie mu nebyla nakloněna a chrám byl mnohokrát přestavován. Jak uvádějí místní historické prameny, dne 4. června 1774 ve 13:30 hod. udeřil do kostela blesk a zcela ho zničil. Bylo rozhodnuto o výstavbě nového kostela na témže místě, jehož architektem byl Jan Jerzy Rudolf, který pracoval pro krzeszowské cisterciáky. Vnitřní prostor chrámu byl přestavěn v roce 1881 a 1964. Budova se do naší doby zachovala v elektické podobě.

Stojí za to shlédnout i malebné zříceniny dávného kláštera magnalenitek ze 13. stol..

Na konec pobytu v Nowogrodźci doporučujeme relaxaci v lese, neboli procházku po jednom z největších lesních území v Polsku - Dolnoslezských borech. V době sucha je vstup do lesa zakázán, o čemž informují tabule rozmístěné při vstupech na lesní cesty. Je třeba směřovat na sever, minout dálnici A4, železniční zastávku ve vesnici Zebrzydowa na železniční trati spojující stanice Bolesławiec - Węgliniec a pokračovat cestou podél Kwisy a pak se zastavit na procházku lesem.