Keramické řemeslo

TrasaBolesławiec

Druh výletu

Délka trasy: 4km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: lehký (po rovině)
Turistická oblast: Boleslawiecki

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:Keramické muzeum ul. Mickiewicza 13. Stálá výstava otevřena: úterý - sobota od 10:00 do 16:00 hod., neděle od 11:00 do 16:00 hod. Základní vstupné - 4 PLN, zlevněné 2 PLN.http://muzeum.boleslawiec.net/pl/site Keramické závodyul. Kościuszki 11www.ceramicboleslawiec.com.pl/ Bolesławiecký vodní park - OrkaObjekt je otevřen od pondělí do pátku od 6:30 do 22:00 hod., soboty, neděle a svátky od 8:00 do 22:00 hod. Otevírací doba může být z organizačních důvodů změněna (sportovní závody, roční období, havárie, svátky, apod.). Ceník najdete na níže uvedené internetové adrese; ceny se pohybují od 7 PLN za hodinu na plovárně do 39 PLN za celodenní vstupenku.  

Další informace

Doprava: Autem: Harrachov – Jakuszyce, Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój – Mirsk – Gryfów Śl. – Lwówek Śl. – Bolesławiec; Královec – Lubawka – Kowary – Jelenia Góra – Lwówek Śl. – Bolesławiec; Nové Město pod Smrkem – Czerniawa Zdrój - Gryfów Śl. - Lwówek Śl.
Parkování: Množství parkovišť a parkovacích míst nacházejících se různě za hlavním náměstím, mj. nám. Piłsudskiego, ul. Asnyka, ul. Staszica, ul. Gałczyńskiego. http://www.bolec.info/
Stravování: Četné restaurace, pizzerie, bary, rychlá občerstvení na hlavním náměstí. Průměrná cena jídla kolem 30 PLN, malé občerstvení 9 – 12 PLN. http://www.cylex.pl/bolesławiec/gastronomia.html

Popis trasy

Bolesławiecký okres se nachází v jihozápadní částí dolnoslezského vojvodství a je jeho druhým největším okresem. Jeho územím také vede hranice mezi dolnoslezským a lubuským vojvodstvím. Bolesławiecký okres se nachází poblíž státních hranic - Polska s Českou republikou a s Německem, na historické křižovatce cest spojujících východní a západní Evropu se Skandinávií a s jižní Evropou. Zalesněná území zaujímají téměř polovinu území okresu (Dolnoslezské bory), což předurčuje jeho hospodářský a zemědělský charakter.

Správním centrem bolesławieckého okresu je město Bolesławiec, které ve své historii plnilo úlohu významného hospodářského a administrativního střediska: také dnes zde sídlí okresní úřad. Město bylo známé již na počátku 13. stol. jako kastelánství (správní celek ve středověkém Polsku - pozn. překl.), díky své poloze na důležité trase Vratislav - Drážďany v místě brodu přes řeku Bobr poskytovalo výhodné podmínky pro rozvoj řemesla a obchodu. Městská práva získal Bolesławiec již ve 13. stol. a do roku 1392 patřil ke svídnicko-javorskému knížectví. Po smrti kněžny Anežky, spolu s celou oblastí, přešel na základě závěti pod vládu Čech a později Habsburků (do r. 1526), a od roku 1742 byl obsazen Pruskem. V Bolesławci se během řady staletí rozvíjelo tkalcovství a keramický průmysl a také drobná řemesla. O zámožnosti jeho obyvatel svědčí bohatá městská zástavba.

Druhá světová válka způsobila ve městě obrovské škody, ale před celkovým válečným zničením byly uchráněny: pozdně gotická radnice a ve stejném stylu udržovaný farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Mikuláše.

 

Mapa:

http://www.planmiasta.net/boleslawiec/

 

Popis výletu:

Keramické muzeum. Keramické muzeum vzniklo formálně 17. června 1967, avšak muzejní činnost, dokumentující dějiny města a jeho tradice sahá k počátkům 20. stol. První stálá expozice byla otevřena v roce 1908 a od této doby se datuje samotná činnost této instituce.

Tradice bolesławiecké keramiky sahá do 12. stol., kdy byly objeveny naleziště kaolínu pro výrobu nádobí. Tradice keramického řemesla přetrvala po staletí a stala se zdrojem příjmů pro obyvatele města. Dobrým pokračovatelem keramické výroby je dnes Keramický závod „Bolesławiec", produkující ručně malované stolní a kuchyňské nádobí. V areálu závodu je také prodejna nabízející překrásné keramické výrobky, která je otevřena od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00 hod., v sobotu od 7:00 do 15:00 hod. a v neděli od 9:00 do 16:00.

www.um.boleslawiec.pl/