Gryfów Śląski

TrasaGryfów Śląski

Druh výletu

Délka trasy: 6km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: lehký (po rovině)
Turistická oblast: Lwowecki

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:RadniceRadnice je otevřená v pracovní době úřadu od 8:00 do16:00 hod.Historické domy na náměstíMěstské hradbyKostel sv. Hedviky

Další informace

Doprava: Autem: Harrachov – Jakuszyce, Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój – Mirsk – Gryfów Śląski; Královec – Lubawka – Kowary – Jelenia Góra – Gryfów Śląski; Nové Město pod Smrkem – Czerniawa Zdrój - Mirsk – Gryfów Śląski; Frýdlant - Leśna – Lubań – Gryfów Ś
Parkování: Parkovací místa jsou v centru města, poblíž náměstí a v okolních ulicích.
Stravování: Restaurace: „Trevi” Rynek 14, „Avanti” ul. Jeleniogórska 7, „Stodoła” ul. Floriańska 15. Průměrná cena jídla se pohybuje kolem 30 PLN, malé občerstvení 9 – 12 PLN.

Popis trasy

Lwówecký okres leží v jihozápadní části Dolnoslezského vojvodství na pomezí Jizerského a Kačavského předhůří. Územím okresu prochází řeka Bobr, největší levý přítok Odry.

Jedním z nejvýznamnějších měst je Gryfów Śląski, ležící v Jizerském předhůří na řece Kwise. Městská práva mu udělil v roce 1242 Bolesław Rogatka. Ale řadu privilegií městu přiznal v roce 1354 Bolko II. ze svídnicko-javorské větve.

Státní příslušnost Gryfowa Śląského byla typická pro toto území: po roce 1392 přechází pod svrchovanost Čech, v letech 1526 - 1742 patří k habsburské monarchii, dále pak vláda nad regionem patří Prusku a Německu. Po 2. světové válce se Dolní Slezsko - a s ním i lwowecký region - vrací k Polsku.

Hospodářský vývoj města probíhal podobně jako ve většině měst a míst v tomto regionu. Obyvatelstvo se od 15. do 18. stol. živilo tkalcovstvím lnu. Také význam Gryfowa upadl v období husitských válek a třicetileté války. Mimořádnou událostí v dějinách města byl požár, který v roce 1783 zničil téměř celé město.

Hospodářské oživení města začalo spolu s vybudováním železnice z Jelení Hory, Lwówka Śląského a Świeradowa Zdroje v roce 1865. Město má nyní 7 tis. obyvatel.

Kostel sv. Hedviky z 15. stol. byl postaven v pozdně gotickém stylu. Uvnitř kostela se nachází dřevěný oltář se symboly Trpělivosti, Moudrosti, Naděje, Spravedlnosti a Statečnosti. Oltář pochází z roku 1606. Po uzavření křídel připomíná oltář monstranci. Zajímavý je rovněž epitaf rodiny Schaffgotschů, který je vytesán v pískovci. Je v životní velikosti s vyobrazením postav členů rodiny a byl zhotoven v období renesance.

 

Mapa:

http://mapy.eholiday.pl/mapa-gryfow_slaski-gryfow_slaski-lwowek_slaski.html

 

Popis výletu:

Již tradičně začínáme prohlídku u městské radnice. Původní radnice pochází z 1. pol. 16. stol., avšak četné přestavby v dalších stoletích vedly k tomu, že z původní stavby se do naší doby dochovalo velmi málo: několik kleneb, dalších detailů a původní střecha. Věž, přistavěná ve 30. letech 20. stol., má již železobetonovou konstrukci.

Kolem radnice se nachází řada historických domů, pocházejících z období renesance a baroka. Patra budov od ulice oddělovala obchodní podloubí, která byla postavena ještě v 18. stol. a snížila tím jejich samotnou architektonickou hodnotu. Za pozornost stojí zajímavé štíty domů.          

K nepochybným zajímavostem města patří také městská kašna, zřízená v roce 1908 při příležitosti vybudování městských vodovodů.

V okolí náměstí můžeme také nalézt pozůstatky městských hradeb, které svou historií sahají k poč. 14. stol. (rok 1300), když Bolko I. svídnicko-javorský přikázal vybudovat kolem města hradby.

Nejcennější památkou Gryfowa Śląského je pozdně gotický kostel sv. Hedviky (patronky Slezska). První zmínky o existenci kostela pochází z roku 1252. Stávající vzhled získal kostel v roce 1512, byl však po požárech mnohokrát přestavován. Obnova kostela se uskutečnila v 19. a 20. stol., kdy byly také rozebrány hřbitovní zdi kolem něj.

Chrám má jednu hlavní a dvě boční lodě. Víceboční presbytář má křížové žebrové klenby z 15. stol. Hlavní loď je uzavřena kolébkovou klenbou s tzv. lunetami. Loď je z vnitřku vyzdobena sgrafitovou dekorací. Na hlavním dřevěném oltáři se nachází socha se symboly Trpělivosti, Moudrosti, Naděje, Spravedlnosti a Statečnosti. Po uzavření bočních křídel triptyku připomíná oltář monstranci. Na boční zdi kostela se nachází renesanční epitaf rodiny Schaffgotschů, vytesaný v pískovci.

Náš výlet do Gryfowa Śląského doporučujeme ukončit uprostřed překrásné krajiny Złotnického jezera.