Dlaskův statek – rustikální krása u řeky Jizery

TrasaDlaskův statek a okolí

Druh výletu

Délka trasy: 1km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: lehký (po rovině)
Turistická oblast: Český ráj

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:Dlaskův statek: národopisná expozice orientovaná na lidovou kulturu a zemědělství Pojizeří; otevřeno: denně mimo pondělí, duben - květen 9.00-16.00, červen - srpen 9.00 - 7.00, září , říjen, prosinec 9.00 - 16.00; listopad - zavřeno.

Další informace

Doprava: Automobilem: silnice Bogatynia – Liberec – Turnov – Dolánky; silnice Szklarska Poręba - Jakuszyce – Harrachov – Turnov – Dolánky.
Parkování: parkoviště v bezprostřední blízkosti Dlaskova statku.
Stravování: nedaleko Občerstvení u Jizery, kiosek.

Popis trasy

Typickou ukázkou lidové architektury Pojizeří a Českého ráje je Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova; národopisná expozice, která je zde umístěna je součástí Muzea Českého ráje v Turnově. Mohutný komplex vesměs dřevěných budov je pojmenován po rodu sedláků Dlasků; nejznámější z nich byl rychtář a lidový písmák Josef Dlask (1782 - 1853), který proslul tak svými převratnými inovacemi v hospodářství. Jeho doposud uchovávaná kronika, kterou sepisoval od roku 1800 až do své smrti, je velice cenným dokladem o životě lidí v Pojizeří v první polovině 19. století. 

Statek je uchován jak velmi vzácná ukázka pojizerské lidové architektury. Jako dům vesnické honorace - svobodnická usedlost a rychta - byl postaven v mírném svahu nad řekou Jizerou v roce 1716, v letech 1794 a 1841 byl dále přestavován, pozdější rekonstrukce ovšem nezastřely jeho původní tvář. Výsledkem je tak překrásný uzavřený areál se dvěma velkými branami - dolní dřevěnou a horní zděnou se zvoničkou, postavenou při rozšíření stavby roku 1794. Tato brána byla jako typická ukázka architektury českého venkova představena v kopii dokonce na Zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891. Jádro statku tvoří patrová obytná budova s pokoji přístupnými po dřevěné pavlači s vyřezávanými sloupky. Klenotem je vyřezávaný štít domu tzv. lomenice.

V dřevěné části byl v patře v polovině 19. století vedle obytných místností i výměnek. V přízemí jsou zděné chlévy a stáje pro koně, postavené taktéž na konci 18. století. K hospodářským částem statku patřila ještě velká roubená stodola; překrásný dřevěný špýchar na pískovcové podezdívce - tzv. Rakoušův sroubek, který je umístěn na louce před statkem všem k areálu nepatřil - byl sem přemístěn až v 60. letech 20. století z nedalekého Malého Rohozce. Původní ozdobou statku je ale socha Panny Marie z roku 1784, umístěna u dolní brány.  

V rámci Libereckého kraje je Dlaskův statek (stejně jako rozsahem a významem obdobná rychta v Kravařích u České Lípy) zpřístupněn veřejnosti jako cenná památka na život vesnického lidu. Představena je zde expozice lidového interiéru (včetně typického malovaného nábytku) a hospodaření v Pojizeří, prezentovány jsou typické nástroje zemědělské náčiní, nádobí a další předměty každodenního života (především z 19. Století). Areál Dlaskova statku je také využíván jako působivé prostředí pro nejrůznější národopisné akce a slavnosti např. masopustní veselí, velikonoční svátky a svatojánské či svatováclavské posvícení.