Lwówek Śląski

TrasaLwówek Śląski

Druh výletu

Délka trasy: 6km
Typ výletu: pěšky
Náročnost: lehký (po rovině)
Turistická oblast: Lwowecki

Zajímavosti

Ostatní zajimavosti:RadniceOtevřena v pracovní době úřadu od 8:00 do 16:00 hod.Domy na náměstíMěstské hradby - Lubańská věž a Bolesławiecká věžFrantiškánský kostel a klášter Kostel je pro návštěvníky otevřen před bohoslužbami, nebo lze také prohlídku domluvit v kanceláři farnosti. Během bohoslužeb je prohlídka kostela zakázána. Vstup zdarma.http://www.lwowek.franciszkanie.pl/ Kostel Nanebevzetí Panny MarieKostel je pro návštěvníky otevřen před bohoslužbami, nebo lze také prohlídku domluvit v kanceláři farnosti. V průběhu bohoslužeb je prohlídka kostela zakázána. Vstup volný. Muzeum pivovarnictvíVstupné 15 PLN, návštěvu pivovaru a muzea je třeba objednat na tel. č. 75-643-18-80 http://www.browar-lwowek.com.pl/  

Další informace

Doprava: Autem: Harrachov – Jakuszyce, Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój – Mirsk – Gryfów Śląski – Lwówek Śląski; Královec – Lubawka – Kowary – Jelenia Góra – Gryfów Śląski – Lwówek Śląski; Nové Město pod Smrkem – Czerniawa Zdrój - Mirsk – Gryfów Śląski – Lw
Parkování: Parkovací místa jsou v centru města, poblíž náměstí a v okolních ulicích.
Stravování: Četné restaurace, pizzerie, bary, rychlá občerstvení na náměstí a v okolí. Průměrná cena jídel v restauracích se pohybuje kolem 30 PLN, malé občerstvení 9 – 12 PLN. Doporučujeme: restaurace „Pod czarnym krukiem” na ul. Słowackiego 1, „Madeleine” ul.

Popis trasy

Lwówecký okres leží v jihozápadní části Dolnoslezského vojvodství na pomezí Jizerského a Kačavského předhůří. Územím okresu prochází řeka Bobr, největší levý přítok Odry.

Sídlem okresu je Lwówek Śląski, který je jedním z nejstarších měst v Polsku, vznikl podle magdeburského práva. Lwówek byl povýšen na město již v roce 1217. Počáteční rozvoj města byl spojen s nalezištěm zlata a stříbra. Po vyčerpání ložisek ušlechtilých kovů se obyvatelstvo začalo živit řemeslem. V 16. a poč. 17. století dochází také k rozvoji obchodu. Město bylo významným střediskem reformačního hnutí, což vedlo k jeho zničení během třicetileté války. Dávná sláva Lwówku se již nikdy nevrátila.

Státní příslušnost Lwówka Śląského byla typická pro toto území: po roce 1392 přechází pod svrchovanost Čech, v letech 1526 - 1742 patří k habsburské monarchii, dále pak vládu nad regionem mělo Prusko a Německo. Po 2. světové válce se Dolní Slezsko - a s ním i lwowecký region- vrací k Polsku.

Zvláštností Lwówka Śląského je nejstarší pivovar v Polsku - z roku 1209, ve kterém se dodnes vaří pivo výborné kvality.

Lwówek Śląski obklopují malebné, zalesněné kopce s četnými skalami, odkud je překrásný výhled na celé okolí.

Mapa:

http://lwowek-slaski.naszestrony.pl/?info=mapa

 

Popis výletu :

Prohlídku města je nejlépe zahájit u městské radnice, tato honosná budova stojí přímo v centru náměstí. Její charakteristická silueta poukazuje na gotické počátky stavby - ve 13.stol. tu stál Dům kupců, který byl následně přestavěn. V 15. a 16. stol. došlo k rozšíření radnice, v letech 1520 - 1540 byla přistavěna charakteristická věž. Ve 20. stol. byla radnice znovu rozšířena. Interiér budovy je udržován v pozdně gotickém a renesančním stylu, je bohatě zdoben polychromiemi, sgrafity a reliéfy. Prohlídka radnice je možná v pracovní době úřadu.

Kolem radnice je hustá městská zástavba, avšak poslední světová válka způsobila na středověkých budovách značné škody. Do dnešní doby se na náměstí dochovaly pouze tři původní domy, které jsou svědectvím blahobytu zdejších obyvatel.

Při naší prohlídce Lwówka Śląského doporučujeme pozoruhodné městské hradby, tvořící dvojitý pevnostní prsten, který se do naší doby dochoval v dobrém stavu a obklopuje téměř celé město, kromě jihovýchodní části. Můžeme zblízka obdivovat obranná zařízení z různých historických období.

Dvě věže Lubańské a Bolesławiecké brány byly postaveny ve 13. stol a po řadě přestaveb také začaly plnit různé funkce. Věž Bolesławiecké brány byla dokonce využívána jako městské vězení, včetně hladomorny. Dnes je v Lubańské věži kavárna.

Historie františkánského kostela sahá do 13. stol. Chrám má prvky rané gotiky, avšak v průběhu staletí, zejména po zrušení řádu v roce 1810, měl různá využití (škola, sklad munice, sklady). Teprve v roce 1995 byl kostel navrácen původním majitelům a došlo k jeho rekonstrukci. Ve vybavení kostela stojí za pozornost středověké reliéfy a kamenné detaily. Kostel je památkou zařazenou do tzv. 1. třídy (ul. Szkolna 3).

Stejně hodnotnou památkou je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ( ul. Kościelna 27), postavený ještě ve 13. stol., s pozdně románskou dvousetletou fasádou, ale na přelomu 15. a 16. stol. byl přestavěn. V interiéru se nachází ve Slezsku nejstarší dřevěněný kříž z roku 1410, zavěšený v levé předsíni od vchodu, kamenná křtitelnice z roku 1560 a také oltářní obraz z roku 1771, zobrazující korunovaci Matky Boží. Cenným vybavením kostela jsou varhany z 18. stol.

Na konec výletu doporučujeme korbel místního piva ze „Slezského pivovaru", pyšnící se jménem nejstaršího pivovaru v Polsku a prohlídku muzea pivovarnictví.